Algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen, genoemd op de website, zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Verzuim

Culinair Compleet is een eenmansbedrijf en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaar wegende privé-omstandigheden de bestelling te annuleren. Culinair Compleet zal in voorkomend geval zijn uiterste best doen om een passende oplossing aan te dragen.

Besteltermijn

Een bestelling dient tijdig geplaatst te worden: liefst minimaal 4 weken voorafgaand aan de geplande uitvoerdatum. Het is altijd

afhankelijk van het bestaande opdrachtenpakket van Culinair Compleet of de bestelling daadwerkelijk aanvaard kan worden.

Elke bestelling en alle afspraken worden altijd per email bevestigd.

Allergieën

Culinair Compleet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet vooraf vermelde voedselallergieën. Indien noodzakelijk dient het bij bestelling te worden vermeld met welke allergie er rekening gehouden moet worden.

Betalen

Bij het plaatsen van de definitieve cateringopdracht voor een bedrag van meer dan € 400 kan een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag gevraagd worden. Restant van het bedrag wordt bij aflevering gefactureerd.

Bij het plaatsen van alle overige opdrachten, dient het hele factuurbedrag 14 dagen na de factuurdatum binnen te zijn.

Annuleren

Annuleren van een opdracht is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor de afleverdatum. Een eventuele aanbetaling wordt dan teruggestort. Voor iedere annulering na deze periode vervalt het recht op terugbetaling van de aanbetaling. Voor overige opdrachten geldt dat deze tot 5 werkdagen voor de afleverdatum kosteloos geannuleerd kunnen worden. Bij annulering in de termijn 5 – 3 werkdagen voor de afleverdatum wordt 50% van het totaalbedrag gefactureerd. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de afleverdatum wordt 100% van het factuurbedrag berekend.

Bezorgen

Culinair Compleet bezorgt op locaties binnen de gemeente Utrecht zonder kosten. Voor bezorglocaties buiten gemeente Utrecht geldt een tarief van € 0,25 per km tenzij anders overeengekomen.